Rekisteriseloste

AALTOSAHA OY

Solalantie 29, 35270 Västilä Orivesi

Puhelin: 044 530 6728

Sähköposti:

AaltoSaha Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
AaltoSaha Oy:n y-tunnus on 2419025-9 ja arvonlisäverotunniste on FI24190259.

AALTOSAHA OY: ASIAKAS- JA TOIMEKSIANTOREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 15.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

 AALTOSAHA OY

Y-tunnus 2419025-9

Solalantie 29, 35270 Västilä Orivesi

2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

osakas Simo Solala

Puhelin 044 530 6728

Sähköposti:

AaltoSaha Oy on tullut tietosuojaselvityksessään siihen tulokseen, että sen ei tarvitse nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

3 Rekisterin nimi

AALTOSAHA OY:N ASIAKAS- JA TOIMEKSIANTOREKISTERI

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Yritys- ja juhlatilojen vuokraustoiminta edellyttää aina henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on AaltoSaha Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen hoitaminen ja palveluistamme kertominen. Asiakasrekisterin käsittelytehtäviä ei ulkoisteta.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaiden henkilötietoja. Sinne tallennetaan nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero, tiedot vuokratuista yritys-/ juhlatiloista.

6 Henkilötietojen säilytysaika

AaltoSaha säilyttää asiakkaiden yhteystietoja viisi vuotta.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä: Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta AaltoSaha Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

9 Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Paperimuodossa oleva kirjallinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Kaikkeen digitaaliseen aineistoon ja niihin otettuihin varmistuksiin on pääsy vain AaltoSaha Oy:n osakkaalla Simo Solalalla. Digitaalinen aineisto on suojattu muun muassa virustorjunnalla ja palomuurilla.

10 Profilointi

AaltoSaha Oy ei tee mitään asiakastietoihin liittyvää profilointia.

11 Rekisteröidyn oikeus

Rekisteröidyllä asiakkaalla on seuraavat oikeudet; tarkastusoikeus, oikeus tietojen oikaisemiseen, vastustamisoikeus, poisto-oikeus. Näitä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen:
AaltoSaha Oy
Solalantie 29
35270 Västilä Orivesi

AaltoSaha Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html